tel. +48 22 55 40 730

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 61/UOTT/2020

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (UOTT UW) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie jednej aktualizacji wyceny wynalazku z dziedziny chorób neurodegeneracyjnych wczesnego wykrywania, w tym przygotowanie analizy potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji.

Szczegóły zapytania w pliku: Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy: Pobierz plik formularza oferty