tel. +48 22 55 40 730

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 40/UOTT/2020

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (UOTT UW) zaprasza do złożenia oferty na usługę przygotowania wycen dwóch technologii, w tym przygotowanie analiz potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji w ramach realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Szczegóły zapytania ofertowego

Formularz ofertowy