tel. +48 22 55 40 730

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 38/UOTT/2020

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet Warszawski (UOTT UW) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie jednej wyceny rezultatu twórczego pt. Metody oceny stanu ścięgna Achillesa w obrazowaniu Rezonansu Magnetycznego, w tym przygotowanie analizy potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji.

Zapytanie jest w pełni pokryte ze środków Zamawiającego.

Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert dot. zapytania ofertowego 38/UOTT/2020 został wydłużony do dnia 4 czerwca 2020 roku do godz. 23.59

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego