tel. +48 22 55 40 730

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 37/UOTT/2020

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet Warszawski (UOTT UW) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie jednej wyceny wynalazku o nazwie „spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopia NMR (skrót z ang. nuclear magnetic resonance)”, w tym przygotowanie analizy potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji. Zapytanie jest w pełni pokryte ze środków Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Wycena załącznik