tel. +48 22 55 40 730

UWRC – spółka celowa UW poszukuje Brokera Innowacji

UWRC sp. z o.o. zaprasza do składania ofert kandydatów do roli Brokera Innowacji w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Do roli brokera należeć będzie:

  • aktywne wyszukiwanie i wstępna ocena projektów naukowców i studentów o potencjale komercjalizacyjnym;
  • nawiązywanie kontaktu pomiędzy Twórcami innowacyjnych rozwiązań a środowiskiem biznesowym;
  • wyszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z firmami oraz poznawanie ich potrzeb i oczekiwań wobec uczelni;
  • organizacja spotkań pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, sektora biznesu, mających na celu komercjalizację wyników badań;
  • uczestnictwo w spotkaniach branżowych, brokerskich, wystawach i targach w Polsce i za granicą;
  • podejmowanie działań zmierzających do powstania spółki spin-off i/lub spin-out;
  • przygotowywanie raportów merytorycznych z realizacją Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0;
  • koordynacja prac i korespondencja z Liderem Projektu, Konsorcjantami Projektu, przedstawicielami MNISW, audytorami i kontrolerami…

Więcej informacji na stronie UWRC