tel. +48 22 55 40 730

W UOTT rozpoczynamy projekt "Inkubator Innowacyjności +"

Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Członkami konsorcjum realizującego projekt są:

  • Uniwersytet Warszawski (LIDER)
  • UWRC Sp. z o.o. (spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego)
  • Politechnika Świętokrzyska
  • NanoTechIP Sp. z o.o. (spółka celowa Instytutu Fizyki PAN)

Dowiedz się więcej o naszym projekcie