tel. +48 22 55 40 730

Konkurs na grant na prace przedwdrożeniowe / Konkurs na najlepszy pomysł na spin-off

UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

(LIDER PROJEKTU)

UWRC sp. z o.o.

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

NANO TECH IP sp. z o. o.

realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłasza:

  1. KONKURS NA GRANT NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

  2. KONKURS NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA SPIN-OFF

 

Kwota dofinansowania:

  • do 40 tysięcy złotych netto na prace przedwdrożeniowe
  • do 20 tysięcy złotych netto na utworzenie spółki spin-off,
  • do 60 tysięcy złotych netto w przypadku udziału w obu konkursach

(szczegóły w regulaminie)

 

Termin naboru wniosków

do 6 grudnia do godziny 15.00  (prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: ).

 

Uczestnicy Konkursu

Pracownicy Uniwersytetu, Politechniki i Instytutu (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu, Politechniki lub Instytutu (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania). Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Uniwersytet, Politechnikę lub Instytut, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

 

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin konkursu na grant
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


Szczegółowe informacje o konkursie udziela Kierownik Projektu Inkubator Innowacyjności + Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska ()

Konkurs na grant na prace przedwdrożeniowe / Konkurs na najlepszy pomysł na spin-off

UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

(LIDER PROJEKTU)

UWRC sp. z o.o.

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

NANO TECH IP sp. z o. o.

realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłasza:

  1. KONKURS NA GRANT NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

  2. KONKURS NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA SPIN-OFF

 
Kwota dofinansowania:

  • do 40 tysięcy złotych netto na prace przedwdrożeniowe
  • do 20 tysięcy złotych netto na utworzenie spółki spin-off,
  • do 60 tysięcy złotych netto w przypadku udziału w obu konkursach

(szczegóły w regulaminie)
 

Termin naboru wniosków

do 6 grudnia do godziny 15.00  (prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: ).
 

Uczestnicy Konkursu

Pracownicy Uniwersytetu, Politechniki i Instytutu (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu, Politechniki lub Instytutu (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania). Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Uniwersytet, Politechnikę lub Instytut, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.
 

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin konkursu na grant
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


Szczegółowe informacje o konkursie udziela Kierownik Projektu Inkubator Innowacyjności + Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska ()

„Największa w dziejach Polski komercjalizacja nauki – przełom w rozwoju szczepionek na raka”.

We środę Uniwersytet Warszawski poprzez UOTT i Biuro Prasowe UW, OpitmumPR we współpracy z BrandLab i agencją PR firmy Roche, oraz Andrzejem Mazurowskim organizuje wydarzenie pt:

„Największa w dziejach Polski komercjalizacja nauki – przełom w rozwoju szczepionek na raka”.

Dotyczy to wyniku badań zespołu prof. Jacka Jemielitego, które zostały opatentowane jako wynalazki S-ARCA i B-ARCA oprócz profesora współautorami są dr Joanna Kowalska i prof. Edward Darżynkiewicz.


KONFERENCJA PRASOWA w PAP

Ramowa Agenda:
9:30 Rejestracja w Centrum Prasowym PAP, Bracka 6/8 Warszawa
10:00 Słowo wstępne

– dr Robert Dwiliński
– Powitanie Gości przez prof. Piotra Węgleńskiego, CeNT
– Wicepremier Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin lub jego przedstawiciel

10:10 Prof. Jacek Jemielity UW – Prezentacja wynalazków S-ARCA i B-ARCA – uniwersalnych sposobów stabilizowania i zwiększenia efektywności mRNA / możliwość zastosowania wynalazków w nauce i medycynie / komercjalizacja zakończona sukcesem, dekalog naukowca – prof. Jacek Jemielity
10:40 dr Aleksander Sowa ROCHE – Kierunki rozwoju innowacyjnych metod leczenia nowotworów
11:00 Pytania i dyskusja

SPOTKANIE NA UNIWERSYTECIE

14:30 Przejazd na Kampus Ochota do CeNT  ul. Banacha 2C w Warszawie
15:00 Spotkanie z pracownikami i studentami UW
16:00 Pytania i dyskusja

„Największa w dziejach Polski komercjalizacja nauki – przełom w rozwoju szczepionek na raka”.

We środę Uniwersytet Warszawski poprzez UOTT i Biuro Prasowe UW, OpitmumPR we współpracy z BrandLab i agencją PR firmy Roche, oraz Andrzejem Mazurowskim organizuje wydarzenie pt:

„Największa w dziejach Polski komercjalizacja nauki – przełom w rozwoju szczepionek na raka”.

Dotyczy to wyniku badań zespołu prof. Jacka Jemielitego, które zostały opatentowane jako wynalazki S-ARCA i B-ARCA oprócz profesora współautorami są dr Joanna Kowalska i prof. Edward Darżynkiewicz.


KONFERENCJA PRASOWA w PAP

Ramowa Agenda:
9:30 Rejestracja w Centrum Prasowym PAP, Bracka 6/8 Warszawa
10:00 Słowo wstępne
– dr Robert Dwiliński
– Powitanie Gości przez prof. Piotra Węgleńskiego, CeNT
– Wicepremier Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin lub jego przedstawiciel
10:10 Prof. Jacek Jemielity UW – Prezentacja wynalazków S-ARCA i B-ARCA – uniwersalnych sposobów stabilizowania i zwiększenia efektywności mRNA / możliwość zastosowania wynalazków w nauce i medycynie / komercjalizacja zakończona sukcesem, dekalog naukowca – prof. Jacek Jemielity
10:40 dr Aleksander Sowa ROCHE – Kierunki rozwoju innowacyjnych metod leczenia nowotworów
11:00 Pytania i dyskusja

SPOTKANIE NA UNIWERSYTECIE

14:30 Przejazd na Kampus Ochota do CeNT  ul. Banacha 2C w Warszawie
15:00 Spotkanie z pracownikami i studentami UW
16:00 Pytania i dyskusja