tel. +48 22 55 40 730

Nowy spin-off UW – wyszukiwarka na sterydach dla biznesu i inwestorów

Quant_kit to nowa spółka technologiczna powołana przy Uniwersytecie Warszawskim. Jej celem jest wprowadzenie na rynek autorskiej technologii wykorzystującej dane alternatywne sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe (ML). Wypracowane przez Quant_kit technologie mają dawać możliwość szybkiego wyszukiwania danych i analiz potrzebnych do podejmowania trafnych decyzji biznesowych i inwestycyjnych.

Read more

Kleszcze kontra biologia molekularna

2016-08-01

Wakacyjny wypoczynek w lesie, wyprawa kajakowa czy spacer z psem po parku mogą nieoczekiwanie zakończyć się groźnymi ukąszeniami kleszczy. Z roku na rok pajęczaki te coraz liczniej występują nie tylko na terenach poza miastem, często gromadzą się też na miejskich trawnikach czy w ogrodach działkowych. Najbardziej aktywne bywają wiosną oraz pod koniec lata. I choć są niewielkich rozmiarów, to stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego zdrowia, dlatego ukąszenia nie powinno się bagatelizować.

Najlepiej sprawdzić, czy kleszcz nie był zarażony i czy istnieje ryzyko zachorowania m.in. na boreliozę czy babeszjozę. Osoby mające takie obawy, mogą zasięgnąć opinii naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy w Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych AmerLab zajmują się zaawansowanymi badaniami chorób pasożytniczych, zwłaszcza odkleszczowych. Jest to jedyny ośrodek w Polsce, gdzie w jednym miejscu wykonywane są badania o profilu medycznym i weterynaryjnym, wykorzystujące wieloletnie doświadczenie naukowców, najnowsze osiągnięcia biologii molekularnej oraz dostęp do specjalistycznej aparatury. Wszystko to gwarantuje wiarygodność uzyskanych wyników.

Czytaj dalej

Konkurs na grant na prace przedwdrożeniowe / Konkurs na najlepszy pomysł na spin-off

UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

(LIDER PROJEKTU)

UWRC sp. z o.o.

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

NANO TECH IP sp. z o. o.

realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłasza:

  1. KONKURS NA GRANT NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

  2. KONKURS NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA SPIN-OFF

 

Kwota dofinansowania:

  • do 40 tysięcy złotych netto na prace przedwdrożeniowe
  • do 20 tysięcy złotych netto na utworzenie spółki spin-off,
  • do 60 tysięcy złotych netto w przypadku udziału w obu konkursach

(szczegóły w regulaminie)

 

Termin naboru wniosków

do 6 grudnia do godziny 15.00  (prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: ).

 

Uczestnicy Konkursu

Pracownicy Uniwersytetu, Politechniki i Instytutu (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu, Politechniki lub Instytutu (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania). Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Uniwersytet, Politechnikę lub Instytut, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

 

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin konkursu na grant
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


Szczegółowe informacje o konkursie udziela Kierownik Projektu Inkubator Innowacyjności + Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska ()

Konkurs na grant na prace przedwdrożeniowe / Konkurs na najlepszy pomysł na spin-off

UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

(LIDER PROJEKTU)

UWRC sp. z o.o.

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

NANO TECH IP sp. z o. o.

realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłasza:

  1. KONKURS NA GRANT NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

  2. KONKURS NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA SPIN-OFF

 
Kwota dofinansowania:

  • do 40 tysięcy złotych netto na prace przedwdrożeniowe
  • do 20 tysięcy złotych netto na utworzenie spółki spin-off,
  • do 60 tysięcy złotych netto w przypadku udziału w obu konkursach

(szczegóły w regulaminie)
 

Termin naboru wniosków

do 6 grudnia do godziny 15.00  (prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: ).
 

Uczestnicy Konkursu

Pracownicy Uniwersytetu, Politechniki i Instytutu (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu, Politechniki lub Instytutu (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania). Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Uniwersytet, Politechnikę lub Instytut, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.
 

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin konkursu na grant
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


Szczegółowe informacje o konkursie udziela Kierownik Projektu Inkubator Innowacyjności + Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska ()