tel. +48 22 55 40 730

II Konkurs „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego” – znamy laureatów

16.11.2018 r. 15 listopada 2018 roku zostały ogłoszone wyniki II edycji konkursu „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego”, którego celem jest docenienie innowacyjnej i przedsiębiorczej działalności Studentów i Absolwentów UW.

Konkurs jest organizowany przez Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW oraz Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii. W Kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele świata biznesu i świata nauki, którzy zdecydowali o wyłonieniu finalistów, reprezentujących 6 wydziałów Uniwersytetu i przyznaniu nagród w 5 kategoriach konkursowych oraz nagrody specjalnej.

Kategoria: Innowacja/Innowator

W kategorii Innowacja/Innowator roku przyznano dwa wyróżnienia, które otrzymały spółki zajmujące się bioremediacją: RDLS sp. z o.o i BACTRem sp. z o.o.

Kategoria: Start-up Wydziału Zarządzania UW

W kategorii Start-up Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego decyzją kapituły wyróżnienie przyznano firmie React Risk Advisory sp. z o.o. zajmującej się zarządzaniem kryzysowym. Nagrodę główną otrzymała agencja marketingu gamingowego – Gameset sp. z o.o.

Kategoria: Start-up UW

W kategorii Start-up Uniwersytetu Warszawskiego Kapituła przyznała wyróżnienie firmie Fine Bubble Technologies sp. z o.o. zajmującej się wdrażaniem technologii drobnych pęcherzyków w obszarach takich jak oczyszczanie powietrza i wody.  Nagrodę główną otrzymał projekt MDBootstrap oferujący zbiór narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu stron aplikacji internetowych.

Kategoria: Master of Business

W kategorii Master of Business wyróżnienie przyznano firmie Laurens Coster sp. z o.o. specjalizującej się w komunikacji marketingowej. Nagrodę główną otrzymała firma Medincus sp. z o.o. świadcząca wyspecjalizowane usługi medyczne w placówkach na terenie Polski oraz za granicą.

Kategoria: Przedsiębiorca Społeczny

W kategorii Przedsiębiorca Społeczny do finału zakwalifikowano tylko jedną organizację – Fundację Sukcesu Pisanego Szminką, która decyzją kapituły dostała nagrodę główną.

Nagroda specjalna

Nagrodę specjalną w kategorii Łamanie Barier otrzymał Miłosz Krawczyk, twórca firmy Blumil, która produkuje wózki inwalidzkie oparte na rozwiązaniach żyroskopowych.

Serdeczne gratulacje od zespołu UOTT!

Pełne informacje na temat wyników konkursu na stronie: http://www.wz.uw.edu.pl/aktualnosci/30206/wyniki-konkursu-przedsiebiorca-roku-uniwersytetu-warszawskiego