tel. +48 22 55 40 730

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 40/UOTT/2020

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 40/UOTT/2020 na usługę przygotowania wycen dwóch technologii, w tym przygotowanie analiz potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji w ramach realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Bio-Tech Consulting sp. z o.o., ul. Tuwima 30/3U, 90-002 Łódź
Cena oferty netto 8 200,00 PLN, podatek VAT 1 886,00 PLN, brutto 10 086,00 PLN
 
Oferent uzyskał łącznie (kryterium 1 i 2) 100 pkt
 
 
Pełna lista podmiotów biorących udział w postępowaniu:
  • Oferta 1 – Startit Fund ASI Sp. z o.o. Sp. k., ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
  • Oferta 2 – Bio-Tech Consulting sp. z o.o., ul. Tuwima 30/3U, 90-002 Łódź
  • Oferta 3 – Scale2global sp. z o.o., ul. Jana Wasilkowskiego 6 lok. 63, 02-776 Warszawa
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu.