tel. +48 22 55 40 730

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 38/UOTT/2020 – (akt. 15.06.2020)

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 38/UOTT/2020 na usługę przygotowania jednej wyceny rezultatu twórczego pt. Metody oceny stanu ścięgna Achillesa w obrazowaniu Rezonansu Magnetycznego, w tym przygotowanie analizy potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Investin sp. z o.o., ul. Radna 12, 00-341 Warszawa
Cena oferty netto 3 090,00 PLN, podatek VAT 710,70 PLN, brutto 3 800,70 PLN
Oferent uzyskał łącznie (kryterium 1 i 2) 100 pkt
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu.
 
Aktualizacja z dn. 15.06.2020 r. – ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE