tel. +48 22 55 40 730

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 37/UOTT/2020

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie nr 37/UOTT/2020 zamieszczone na stronie www.uott.uw.edu.pl na przygotowanie jednej wyceny wynalazku o nazwie „spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopia NMR (skrót z ang. nuclear magnetic resonance)”, w tym przygotowanie analizy potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji, złożono 2 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

GO GLOBAL GROUP Mariusz Stryżko, ul. Żytnia 15a/2, 01-014 Warszawa

Cena oferty netto 3 440,00 PLN, podatek VAT 791,20 PLN, brutto 4 231,20 PLN.

Oferta uzyskała  90 pkt.

Dziękujemy oferentom za udział w postępowaniu.