tel. +48 22 55 40 730

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 29/UOTT/2020

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 29/UOTT/2020 na usługę przygotowania dwóch biznesplanów dla dwóch różnych spółek typu spin-off w ramach realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Scale2global sp. z o.o., ul. Jana Wasilkowskiego 6 lok. 63, 02-776 Warszawa

Cena oferty 17 000,00 PLN netto, podatek VAT 3 910,00 PLN, 20 910,00 PLN brutto.

Oferent uzyskał łącznie (kryterium 1 i 2) 88,71 pkt.

Pełna lista podmiotów biorących udział w postępowaniu:

  • Oferta 1 – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, ul. Zamkowa 3A lok. 1, 43-400 Cieszyn
  • Oferta 2 – Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa
  • Oferta 3 – Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
  • Oferta 4 – CKSP sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa
  • Oferta 5 – Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o., ul. Monte Cassino 20 lok. 4, 70-467 Szczecin
  • Oferta 6 – Scale2global sp. z o.o., ul. Jana Wasilkowskiego 6 lok. 63, 02-776 Warszawa
  • Oferta 7 – SWGK Consulting sp. z o.o., ul. Wojskowa 4, 60-792 Poznań
  • Oferta 8 – Startit Fund ASI Sp. z o.o. Sp. k., ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
  • Oferta 9 – CoWinners sp. z o.o., ul. Trzmiela 14, Skórzewo, 60-185 Poznań

Dziękujemy za udział w postępowaniu.