tel. +48 22 55 40 730

Renata Olejnik

KIEROWNIK BIURA DS. PATENTÓW

SPECJALISTA DS. KOMERCJALIZACJI

tel. (22) 55 40 712, pok. 1.120
e-mail:


Posiada doświadczenie w zakresie własności intelektualnej, w szczególności prawa własności przemysłowej, procesu komercjalizacji, oceny potencjału nowych technologii.

Zapewnia pomoc społeczności akademickiej w zakresie procesu patentowania, przygotowania umów dot. własności intelektualnej, wdrażania innowacyjnych technologii, a także zajmuje się zarządzaniem prawami własności intelektualnej, jak również popularyzowaniem oraz edukacją studentów i pracowników naukowych UW w wyżej wymienionych dziedzinach.

Doświadczenie z zakresu transferu technologii zdobyła podczas 3-letniej pracy na Uniwersytecie w Leeds, a od 1 lutego 2009 roku zajmuję stanowisko Kierownika Biura Informacji Patentowej UOTT. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach i stypendiach Erasmusa. Jestem także absolwentką programu MNiSW „Top 500 Innovators: Science – Management – Commercialization” na  University of California, Berkeley.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie. Studia podyplomowe „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej” na Uniwersytecie Warszawskim.

Zrealizowane projekty: „Kreator Innowacyjności”, „Regulamin komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych”, „Regulamin zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie Warszawskim”, „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” (2010-2012), „Inkubator innowacyjności” (2014-2015).