tel. +48 22 55 40 730

Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim

19 stycznia 2011 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 314 wprowadził w życie Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

22 stycznia 2014 roku uchwałą nr 168 Senat UW znowelizował Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim nadając mu obecnie obowiązujący kształt.

22 marca 2017 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 68 znowelizował Regulamin zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie Warszawskim. Regulamin dostępny jest również w WERSJI ANGIELSKIEJ.

Zachęcamy do zapoznania się również z ‚Przewodnikiem po Regulaminie’, który stanowi zbiór najczęstszych pytań i odpowiedzi dot. Regulaminu.

Zarządzeniem nr 29 – z dnia 16 sierpnia 2011 r. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wprowadził obowiązek stosowania wzorów umów zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Przed dopuszczeniem do pracy naukowo-badawczej studentów, doktorantów, stażystów, stypendystów, naukowców wizytujących lub innych osób niepozostających z Uniwersytetem w stosunku pracy, Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany zawrzeć umowę zapewniającą nabycie praw do Rezultatów Twórczych przez Uniwersytet.

Umowy powinny zawierać zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu w zakresie objętym umową, w szczególności do Powiadomienia o Rezultacie Twórczym oraz współpracy przy jego ochronie i Komercjalizacji.