tel. +48 22 55 40 730

Praktyki studenckie w zakresie transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii

Poszukujemy osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy, a także nabyciem/pogłębieniem umiejętności z zakresu transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii poprzez odbycie praktyk i staży studenckich w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii.

Do zadań należeć będzie:
• wsparcie procesu transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii,
• prowadzenie przeglądu obecnego stanu techniki oraz potencjalnego rynku na potrzeby opracowanej technologii, wyszukanie odbiorców dla opracowanych technologii, przeprowadzania analiz rynkowych pod kątem możliwości ich wdrożenia oraz obecności technologii konkurencyjnych,
• wyszukiwanie naukowców/grup badawczych mogących się podjąć opracowania, dostosowania, ulepszenia technologii dla potencjalnych odbiorców,
• współpraca z naukowcami/zespołami badawczymi w celu budowania portfela kompetencji jednostek naukowych, budowanie relacji z przedsiębiorcami,
• przygotowywanie materiałów informacyjnych w zakresie sprzedaży i promocji opracowanych technologii.

Co oferujemy:
• poznanie procesu sprzedaży usług wysoko wyspecjalizowanych oraz innych zagadnień dotyczących transferu wiedzy i technologii z nauki do biznesu w czołowej jednostce zajmującej się transferem wiedzy i technologii, możliwość zapoznania się z praktycznym aspektem zakładania i prowadzenia własnej działalności,
• pracę w doświadczonym, międzynarodowym zespole ekspertów,
• rozwój zawodowy, udział w szkoleniach oraz dostęp do materiałów szkoleniowych,
• elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej,
• możliwość odbycia praktyk w języku angielskim,
• możliwość późniejszego zatrudnienia na stanowisku asystenta brokera technologii,
• możliwość zaliczenia obowiązkowych praktyk zawodowych na Twoim kierunku studiów,
• certyfikat ukończenia praktyk.

Termin odbycia praktyk, minimalna liczba godzin do zrealizowania:
Do indywidualnego uzgodnienia, oferujemy dużą elastyczność czasową, możliwość pracy zdalnej oraz dopasowanie praktyk/stażu do innych obowiązków.

Dowiedz się więcej i zapytaj o szczegóły Łukasza Pieczarę (Koordynatora Projektów Studenckich w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii): e-mail:, tel. (+48 22) 55 40 712.