tel. +48 22 55 40 730

Paweł Płatek

SPECJALISTA DS. TRANSFERU TECHNOLOGII I BAZY OFERT

tel. (22) 55 40 747, pok. 1.121
e-mail:


Pracę dla Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął w 1996 roku. Przez ponad 20-lat pracy na rzecz Wydziału Geologii UW brał udział w 9-ciu projektach badawczych i badawczo-rozwojowych, pełnił również funkcję kierownika Środowiskowego Laboratorium Badania Ośrodków Skalnych. W projekcie realizowanym w ramach programu „Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Wsparcie rozwoju technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego” był jego kierownikiem administracyjno-finansowym.

Ponadto doszkalał się na warsztatach tematycznych i ukończył na Wydziale Zarządzania UW Podyplomowe Studia Menadżerskie – Zarządzanie Szkołą Wyższą.

Do głównych zadań należy wsparcie zespołu UOTT w kontaktach z pracownikami jednostek uniwersyteckich i zespołów badawczych oraz w podnoszeniu ich świadomości o możliwościach komercjalizacji wiedzy i ochrony własności intelektualnej (IP).

Równocześnie dba o komunikację pomiędzy pracownikami UW i UOTT poprzez prowadzenie działań informacyjnych o usługach świadczonych przez UOTT, współpracę z facylitatorami oraz zajmuje się kompleksową opieką nad bazą ofert UW i stronami internetowymi (oferta.uw.edu.pl, uott.edu.pl).

Kolejnym polem działania jest monitoring dostępnych źródeł finansowania prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

Paweł Płatek

TECHNOLOGY TRANSFER SPECIALIST

ph. (+48 22) 55 40 747, rm. 3061
e-mail:

Paweł Płatek started working for the University of Warsaw in 1996. In the course of over 20 years of work at the Faculty of Geology of the University of Warsaw, he took part in nine research and R&D projects; he also worked as the manager of the Environmental Laboratory of Rock Mass Research. He was the manager for the administrative and financial matters of the project executed under the “Blue Gas – Polish Shale Gas. Supporting the development of technologies related to shale gas production”. Read more