tel. +48 22 55 40 730

Paweł Płatek

SPECJALISTA DS. TRANSFERU TECHNOLOGII I BAZY OFERT

tel. (22) 55 40 747, pok. 1.121
e-mail:


Pracę dla Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął w 1996 roku. Przez ponad 20-lat pracy na rzecz Wydziału Geologii UW brał udział w 9-ciu projektach badawczych i badawczo-rozwojowych, pełnił również funkcję kierownika Środowiskowego Laboratorium Badania Ośrodków Skalnych. W projekcie realizowanym w ramach programu „Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Wsparcie rozwoju technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego” był jego kierownikiem administracyjno-finansowym.

Ponadto doszkalał się na warsztatach tematycznych i ukończył na Wydziale Zarządzania UW Podyplomowe Studia Menadżerskie – Zarządzanie Szkołą Wyższą.

Do głównych zadań należy wsparcie zespołu UOTT w kontaktach z pracownikami jednostek uniwersyteckich i zespołów badawczych oraz w podnoszeniu ich świadomości o możliwościach komercjalizacji wiedzy i ochrony własności intelektualnej (IP).

Równocześnie dba o komunikację pomiędzy pracownikami UW i UOTT poprzez prowadzenie działań informacyjnych o usługach świadczonych przez UOTT, współpracę z facylitatorami oraz zajmuje się kompleksową opieką nad bazą ofert UW i stronami internetowymi (oferta.uw.edu.pl, uott.edu.pl).

Kolejnym polem działania jest monitoring dostępnych źródeł finansowania prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.