tel. +48 22 55 40 730

O technologiach Smart City na Klubie Innowacji

27 października w siedzibie Centrum Współpracy i Dialogu UW (CWiD) odbył się Klub Innowacji UW.

Było to pierwsze spotkanie o charakterze bezpośrednim po długiej pandemicznej przerwie. Zorganizowano je pod hasłem „Smart City – technologie dla miast przyszłości”. W spotkaniu w roli prelegentów wystąpili m.in. naukowcy z Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, Wydziału Fizyki, a także goście z Politechniki Gdańskiej, Obserwatorium Polityki Miejskiej oraz Fundacji na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu”.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele firm oraz urzędu miasta Warszawy.

W październikowym Klubie Innowacji zaprezentowano następujące rozwiązania i zagadnienia:

  • kalkulator wartości usług świadczonych przez drzewa miejskie,
  • system weryfikacji atrybutów nabywanej nieruchomości oparty na danych geolokalizacyjnych – system DiDi, który może wspierać proces szacowania realnej wartości nieruchomości,
  • jak zmieniać przestrzeń miejską w konstruktywnym dialogi technicznym z mieszkańcami – na przykładzie case study rzeczywistej zmiany przestrzeni miejskiej w Dąbrowie Górniczej,
  • Comobility – zmiana nawyków transportowych mieszkańców miast na podstawie analizy ruchu samochodowego związanego z dowożeniem dzieci do szkół i ich odbiorem,
  • zarządzanie danymi w miastach,
  • wykorzystanie danych Rain-GRS w systemie ostrzegania przed podtopieniami – rozwiązanie dla aglomeracji,
  • wpływ pojazdów autonomicznych na ruch drogowy i tworzenie się korytarza życia dla pojazdów ratunkowych.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy UOTT (część merytoryczna w ramach realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”), CWiD (logistyka, oprawa) oraz UWRC.