tel. +48 22 55 40 730

V Konkurs na Pracę Dyplomową

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do uczestnictwa w piątej edycji Konkursu na prace dyplomowe o największym potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Dzięki wsparciu sponsora Kancelarii Rzeczników Patentowych AOMB dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne. Ponadto, po raz kolejny, w gronie sponsorów znajduje się spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego – UWRC sp. z o.o.

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja autorów najlepszych prac dyplomowych. Planowanym efektem jest popularyzacja tematyki komercjalizacyjnej wśród studentów oraz zachęcenie do opracowywania ambitnych rozwiązań o potencjale wdrożeniowym.

Nagrody

Nagrody pieniężne

W V Konkursie przewidziano dla zwycięzców, następujące nagrody pieniężne w trzech kategoriach, ufundowane przez Kancelarię Rzeczników Patentowych AOMB:

5 000 zł*

PRACA DOKTORSKA

4 000 zł*

PRACA MAGISTERSKA/INŻYNIERSKA

3 000 zł*

PRACA LICENCJACKA

* – kwoty brutto

Nagroda specjalna

W konkursie przewidziano jedną nagrodę specjalną, której fundatorem jest spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego UWRC sp. z o.o.:

Rok darmowej preinkubacji

Preinkubacja w UWRC pozwala na rzeczywiste zaistnienie na rynku, bez konieczności ponoszenia ryzyka uruchamiania własnej działalności gospodarczej.

FUNDATORZY NAGRÓD

Regulamin konkursu