tel. +48 22 55 40 730

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 48A/UOTT/2019

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na  Przebudowę i modernizację bioreaktora do wielkoskalowego namnażania preparatu w ramach projektu „Inkubator innowacyjności 2.0” według poniższych kryteriów.

Read more