tel. +48 22 55 40 730

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 76/UOTT/2019 z dnia 16.09.2019 r. dot. opracowania dla przedsiębiorcy z Mazowsza analizy rynku weterynaryjnego

Zapytanie ofertowe 67/UOTT/2019

WARSZAWA dn. 27/09/2019 r.
Uprzejmie informujemy, że  w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 16/09/2019 r. na opracowanie dla przedsiębiorcy z Mazowsza analizy rynku weterynaryjnego  w ramach projektu „FIRE i UOTT – razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej” wpłynęło 9 ofert.
W wyniku rozstrzygnięcia wybrano najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała 82 pkt:
Bio-Tech Consulting sp. z o.o. , ul. Tuwima 30 lok. 3U, 90-002 Łódź.
Cena oferty brutto 6 027,00 PLN , wartość netto 4 900,00 PLN, podatek VAT 1 127,00 PLN (23%).
 
Dziękujemy wszystkim oferentom za udział w postępowaniu.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 66/UOTT/2019

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na  Stworzenie narzędzia informatycznego do automatycznego pobierania spersonalizowanej prognozy pogody w ramach projektu „Inkubator innowacyjności 2.0” według poniższych kryteriów. Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 65/UOTT/2019

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na  Implementację narzędzia analizy profili pionowych w kontekście badania inwersji termicznej w ramach projektu „Inkubator innowacyjności 2.0” według poniższych kryteriów. Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 64/UOTT/2019

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na  Stworzenie serwisu internetowego — platformy usługowej w ramach projektu „Inkubator innowacyjności 2.0” według poniższych kryteriów. Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 58/UOTT/2019

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW zaprasza do złożenia oferty na opracowanie 1 (słownie:  jednej) ekspertyzy i aktualizacji 1 (słownie: jednej) ekspertyzy. Szczegóły zamówienia znajdą Państwo w załącznikach.

Termin złożenia ofert upływa do 19.09.2019 r. do godziny 00:00. Zapraszamy!

Read more

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 51/UOTT/2019

WARSZAWA dn. 20/08/2019 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 51/UOTT/2019 – UOTT UW na usługi mentoringowe dla przedsiębiorcy

Uprzejmie informujemy, że  w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na usługi mentoringowe dla przedsiębiorcy z Mazowsza najkorzystniejszą oferty złożył:

Read more

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługi promocyjne

WARSZAWA dn. 22/07/2019 r.

Uprzejmie informujemy, że  w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. usług promocyjnych – doradztwa przy opracowaniu architektury, funkcjonalności, optymalizacji  i usługi utworzenia stron internetowych najkorzystniejszą oferty złożył:

Read more

Zapytanie ofertowe nr 51/UOTT/2019 – UOTT UW zaprasza do złożenia oferty na usługi mentoringowe dla przedsiębiorcy

Zapytanie prowadzone jest według zasady konkurencyjności wynikającej z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) i nie stanowi zamówienia publicznego wynikającego z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Read more