tel. +48 22 55 40 730

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 116/UOTT/2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr  116/UOTT/2019 na usługi doradztwa marketingowego w zakresie opracowania strategii sprzedaży on-line dla marki kosmetycznej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Read more

Zapytanie ofertowe 118/UOTT/2019

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na stworzenie bazy danych oraz zbudowanie systemu konwersji i integracji danych genetycznych i biomedycznych (wersja MVP) w ramach projektu „Inkubator innowacyjności 2.0” według poniższych kryteriów.

Read more

Zapytanie ofertowe 93/UOTT/2019

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet Warszawski (UOTT UW) zaprasza do składania ofert na usługę szkoleniową dla przedsiębiorcy PROJECT42 Professional Scrum Master I zakończoną certyfikacją PSM I. Liczba osób do przeszkolenia – 5 osób. Wykonawca zapewnia miejsce realizacji usługi, wyżywienie w trakcie szkolenia, wydania certyfikatów (w przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu).

Zapytanie ofertowe 93/UOTT/2019 – Szkolenie Scrum dla Project42

Załaczniki do zapytania na szkolenie

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 89/UOTT/2019 – UOTT UW

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 89/UOTT/2019 – UOTT UW z dnia 6 listopada 2019 roku na usługi doradztwa promocyjnego dla przedsiębiorcy Vela Invest Marcin Zwierzyński polegające na wykorzystaniu narzędzi internetowych w celu pozyskania klientów.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na usługi dla przedsiębiorcy z Mazowsza najkorzystniejszą oferty złożyła firma:

Lions Public Relations Sp. z o.o., ul. Gen. Romana Abrahama 2B/33, 03-982 Warszawa

Oferent uzyskał 100 pkt. 

Zapytanie ofertowe 90/UOTT/2019

Warszawa 06.11.2019 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na wykonanie oceny radiologicznej badań rezonansu magnetycznego kończyny dolnej pod kątem stanu ścięgna Achillesa,  w ramach projektu „Inkubator innowacyjności 2.0”.

Read more

Zapytanie ofertowe nr 89/UOTT/2019

Warszawa 06.11.2019 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet Warszawski (UOTT UW) zaprasza do złożenia oferty na usługi promocyjne dla przedsiębiorcy polegające na wykorzystaniu narzędzi internetowych.

Read more

Zapytanie ofertowe 86/UOTT/2019

Warszawa 04.11.2019 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet Warszawski (UOTT UW) zaprasza do złożenia oferty na doradztwo promocyjne w zakresie opracowania narzędzi marketingowych, służących pozycjonowaniu firmy na rynku – projektowania materiałów.

Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 82/UOTT/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 66/UOTT/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 82/UOTT/2019

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na aplikację webową prezentującą wyniki prac badawczych w ramach projektu „Inkubator innowacyjności 2.0” według poniższych kryteriów.

Read more

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 74/UOTT/2019 z dnia 03.10.2019 r. dot. usługi doradztwa w zakresie oceny potencjału zawodowego przedsiębiorcy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 66/UOTT/2019

WARSZAWA dn. 16/10/2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia 3 października 2019 r. na usługę doradztwa w zakresie oceny potencjału zawodowego przedsiębiorcy w ramach projektu „FIRE i UOTT – razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej” wybrano ofertę firmy:

Lincoln Aria Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa

 

Cena oferty brutto 1845,00 PLN , wartość netto 1500,00 PLN, podatek VAT 345,00 PLN (23%).

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu