tel. +48 22 55 40 730

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 29/UOTT/2020

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 29/UOTT/2020 na usługę przygotowania dwóch biznesplanów dla dwóch różnych spółek typu spin-off w ramach realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Read more

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 28/UOTT/2020

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie nr 28/UOTT/2020 zamieszczone na stronie www.uott.uw.edu.pl na „Przygotowanie jednej aktualizacji wyceny wynalazku z dziedziny biochemii, w tym przygotowanie analizy potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji” złożono 3 oferty.
Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/UOTT/2020

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (UOTT UW) zaprasza do złożenia oferty na usługę przygotowania dwóch biznesplanów dla dwóch różnych spółek typu spin-off w ramach realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 28/UOTT/2020

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet Warszawski (UOTT UW) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie jednej aktualizacji wyceny wynalazku z dziedziny biochemii, w tym przygotowanie analizy potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji. Read more

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/UOTT/2020

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie nr 1/UOTT/2020 zamieszczone na stronie www.uott.uw.edu.pl na przygotowanie opinii o innowacyjności dla rozwiązania „Opracowanie i wdrożenie produktu nabiałowego stosowanego w profilaktyce alergii pokarmowych” złożono 2 oferty.
 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa.
 
Cena oferty netto 2 000,00 PLN, podatek VAT 460,00 PLN, brutto 2 460,00 PLN.
Oferta uzyskała 100 pkt.
 
Dziękujemy oferentom za udział w postępowaniu.

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 117/UOTT/2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr  117/UOTT/2019 na rozszerzenie funkcjonalności aplikacji webowej QuantKit w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0″najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Read more

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 82/UOTT/2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr  82/UOTT/2019 na stworzenie aplikacji webowej prezentującej wyniki prac badawczych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0″najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Read more

Zapytanie nr 1/UOTT/2020

UOTT UW zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie opinii o innowacyjności dla rozwiązania „Opracowanie i wdrożenie produktu nabiałowego stosowanego w profilaktyce alergii pokarmowych”.

Read more

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 107/UOTT/2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr  107/UOTT/2019 na dostarczenie usług w zakresie produkcji materiałów audio-wizualnych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0″najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Read more