tel. +48 22 55 40 730

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/UOTT/2020

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie nr 1/UOTT/2020 zamieszczone na stronie www.uott.uw.edu.pl na przygotowanie opinii o innowacyjności dla rozwiązania „Opracowanie i wdrożenie produktu nabiałowego stosowanego w profilaktyce alergii pokarmowych” złożono 2 oferty.
 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa.
 
Cena oferty netto 2 000,00 PLN, podatek VAT 460,00 PLN, brutto 2 460,00 PLN.
Oferta uzyskała 100 pkt.
 
Dziękujemy oferentom za udział w postępowaniu.

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 117/UOTT/2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr  117/UOTT/2019 na rozszerzenie funkcjonalności aplikacji webowej QuantKit w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0″najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Read more

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 82/UOTT/2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr  82/UOTT/2019 na stworzenie aplikacji webowej prezentującej wyniki prac badawczych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0″najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Read more

Zapytanie nr 1/UOTT/2020

UOTT UW zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie opinii o innowacyjności dla rozwiązania „Opracowanie i wdrożenie produktu nabiałowego stosowanego w profilaktyce alergii pokarmowych”.

Read more

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 107/UOTT/2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr  107/UOTT/2019 na dostarczenie usług w zakresie produkcji materiałów audio-wizualnych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0″najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Read more

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 116/UOTT/2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr  116/UOTT/2019 na usługi doradztwa marketingowego w zakresie opracowania strategii sprzedaży on-line dla marki kosmetycznej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Read more

Zapytanie ofertowe 118/UOTT/2019

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na stworzenie bazy danych oraz zbudowanie systemu konwersji i integracji danych genetycznych i biomedycznych (wersja MVP) w ramach projektu „Inkubator innowacyjności 2.0” według poniższych kryteriów.

Read more

Zapytanie ofertowe 93/UOTT/2019

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet Warszawski (UOTT UW) zaprasza do składania ofert na usługę szkoleniową dla przedsiębiorcy PROJECT42 Professional Scrum Master I zakończoną certyfikacją PSM I. Liczba osób do przeszkolenia – 5 osób. Wykonawca zapewnia miejsce realizacji usługi, wyżywienie w trakcie szkolenia, wydania certyfikatów (w przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu).

Zapytanie ofertowe 93/UOTT/2019 – Szkolenie Scrum dla Project42

Załaczniki do zapytania na szkolenie

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 89/UOTT/2019 – UOTT UW

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 89/UOTT/2019 – UOTT UW z dnia 6 listopada 2019 roku na usługi doradztwa promocyjnego dla przedsiębiorcy Vela Invest Marcin Zwierzyński polegające na wykorzystaniu narzędzi internetowych w celu pozyskania klientów.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na usługi dla przedsiębiorcy z Mazowsza najkorzystniejszą oferty złożyła firma:

Lions Public Relations Sp. z o.o., ul. Gen. Romana Abrahama 2B/33, 03-982 Warszawa

Oferent uzyskał 100 pkt.