tel. +48 22 55 40 730

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/UOTT/2021

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/UOTT/2021, które dotyczyło:
 
– przygotowanie, dokonanie tłumaczenia na język angielski (przy założeniu objętości tłumaczonego tekstu na poziomie 4000 wyrazów), złożenie dokumentacji i prowadzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego (zgłoszenie PCT) wynalazku, a także reprezentowanie Uniwersytetu przed odpowiednim organem międzynarodowym działającym w ramach Układu o Współpracy Patentowej (PCT) i przekazywanie korespondencji urzędowej Uniwersytetowi oraz objaśnianie jej treści;
 
– przyjęcie pełnomocnictwa w sprawie polskiego zgłoszenia patentowego dla wynalazku nr P.433143, zgłoszonego dnia 04.03.2020 roku w Urzędzie Patentowym RP, a także  przekazywanie korespondencji urzędowej Uniwersytetowi oraz objaśnianie jej treści. W ramach czynności związanych z postępowaniem przed UPRP, w przypadku otrzymania korespondencji urzędowej z UPRP wymagającej odpowiedzi, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:-
  1. sporządzenia na piśmie i wniesienia odpowiedzi do UPRP na wezwanie/ zawiadomienie/postanowienie w terminie zgodnym z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288 z późniejszymi zmianami);
  2. zastępowania, w charakterze pełnomocnika, Uniwersytetu w postępowaniu przed UPRP zainicjowanym Zgłoszeniem do czasu wydania przez UPRP ostatecznej decyzji;
  3. wykonywania niezbędnych czynności wymaganych prawem oraz z uwzględnieniem interesów Uniwersytetu w celu uzyskania prawa wyłącznego.
– w przypadku podjęcia decyzji przez Uniwersytet, sporządzenie na piśmie i wniesienia stanowiska odpowiedzi do międzynarodowego raportu z poszukiwań – PCT International Search Report (ISR PCT) do odpowiedniego urzędu, wraz z poprawionym zestawem zastrzeżeń patentowych na podstawie art. 19 PCT,
 
– w przypadku podjęcia decyzji przez Uniwersytet, sporządzenie na piśmie i wniesienie wraz ze złożeniem wniosku o Międzynarodowe badanie wstępne patentowalności tzw. „Demand” zgodnie z art. 31 PCT, wraz z argumentacją i zmienionymi zastrzeżeniami zgodnie z wymogami urzędowymi, wraz z innymi wymaganymi czynnościami do uzyskania Raportu z Międzynarodowego Badania Wstępnego Patentowalności (IPRP),
 
złożono dwie oferty.
 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:  AOMB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, NIP 5252459580, KRS 0000334048.

 Cena oferty netto 14 290,00 PLN, podatek VAT 3 286,70 PLN, brutto 17 576,70 PLN.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 76/UOTT/2020

Warszawa, 30.11.2020 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (UOTT UW) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie jednej wyceny technologii z dziedziny informatyki , w tym przygotowanie analizy potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji

Zapytanie jest w pełni pokryte ze środków Zamawiającego. Read more

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 61/UOTT/2020

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie nr 61/UOTT/2020 zamieszczone na stronie www.uott.uw.edu.pl na przygotowanie jednej aktualizacji wyceny wynalazku z dziedziny chorób neurodegeneracyjnych wczesnego wykrywania, w tym przygotowanie analizy potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji, złożono 4 oferty.
Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 61/UOTT/2020

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (UOTT UW) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie jednej aktualizacji wyceny wynalazku z dziedziny chorób neurodegeneracyjnych wczesnego wykrywania, w tym przygotowanie analizy potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji.

Read more

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 46/UOTT/2020

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 46/UOTT/2020 na usługę przygotowania wyceny technologii, w tym przygotowanie analizy potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji dla technologii pn. Metody oceny stanu ścięgna Achillesa w obrazowaniu Rezonansu Magnetycznego do realizacji usługi wybrano firmę:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 46/UOTT/2020

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (UOTT UW) zaprasza do złożenia oferty na usługę przygotowania wyceny technologii, w tym analizy potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji, dla technologii pn. Metody oceny stanu ścięgna Achillesa w obrazowaniu Rezonansu Magnetycznego.

Read more

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 38/UOTT/2020 – (akt. 15.06.2020)

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 38/UOTT/2020 na usługę przygotowania jednej wyceny rezultatu twórczego pt. Metody oceny stanu ścięgna Achillesa w obrazowaniu Rezonansu Magnetycznego, w tym przygotowanie analizy potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Read more

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 40/UOTT/2020

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 40/UOTT/2020 na usługę przygotowania wycen dwóch technologii, w tym przygotowanie analiz potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji w ramach realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Read more

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 37/UOTT/2020

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie nr 37/UOTT/2020 zamieszczone na stronie www.uott.uw.edu.pl na przygotowanie jednej wyceny wynalazku o nazwie „spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopia NMR (skrót z ang. nuclear magnetic resonance)”, w tym przygotowanie analizy potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji, złożono 2 oferty.

Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 40/UOTT/2020

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (UOTT UW) zaprasza do złożenia oferty na usługę przygotowania wycen dwóch technologii, w tym przygotowanie analiz potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji w ramach realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Read more