tel. +48 22 55 40 730

Staże dla naukowców

Pomysł na projekt „Staż Sukcesem Naukowca” jest prosty. Naukowiec idzie na staż do firmy. Uczy się jak wygląda praca w biznesie, obserwuje czego od nauki potrzebuje rynek, sprawdza w praktyce wiedzę oraz umiejętności, jakie zdobył na uczelni lub w jednostce naukowo-badawczej. Read more

Zapytanie ofertowe – catering dla IV edycji studiów podyplomowych Ochrona Własności Intelektualnej

Uniwersytet Warszawski realizując projekt „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: Read more

Poszukiwani studenci-wynalazcy

Konkurs organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską adresowany jest do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, zgłoszonego do ochrony.

Read more