tel. +48 22 55 40 730

Znamy zwycięzców Konkursu na Grant

Po wysłuchaniu prezentacji wnioskodawców i dyskusji w gronie Komitetu Inwestycyjnego Konkursu na Grant realizowanego przez UOTT w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” przyznaliśmy 11 grantów na kwotę 560 000 zł netto.

Read more

Innowacje w sektorze rolno-spożywczym za nami

30-tego maja w Centrum Nowych Technologii UW odbyło się już kolejne spotkanie Klubu Innowacji UW. Tym razem prezentowaliśmy co ciekawego dzieje się w rozwiązaniach dla sektora rolno-spożywczego.

Uniwersytet Warszawski jest członkiem Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności – EIT Food, której celem jest podnoszenie innowacyjności sektora rolno-spożywczego. Wspólnotę tworzy 51 partnerów z 13 państw. EIT Food to część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – instytucji UE, której zadaniem jest stworzenie w Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.

Głównym celem partnerstwa jest rozwój sektora spożywczego, który we współpracy z nauką i konsumentami dostarczy na rynek nowe produkty, usługi oraz technologie w celu poprawy jakości życia wszystkich obywateli Europy. Jest to jedna z największych inicjatyw związanych z żywnością na całym świecie. EIT Food w przyszłości przewodzić ma globalnej rewolucji w dziedzinie innowacji i produkcji żywności. Obecnie na Uniwersytecie Warszawskim w konsorcjach z innymi partnerami realizowanych jest aż 19 projektów.

Podsumowanie, materiały z wystąpień i zapis streamingu wybranych projektów z EIT Food oraz innych innowacji prezentowanych podczas majowego spotkania Klubu Innowacji UW znajdziesz w artykule „Za 30 lat ludziom zabraknie jedzenia – jeśli biznes nie będzie lepiej współpracować z naukowcami„.

Innowacje w sektorze rolno-spożywczym

Po raz kolejny będzie miało miejsce spotkanie naukowców i przedsiębiorców w ramach Klubu Innowacji UW (30.05.2019 r., 15:00). Tym razem wydarzenie w wyjątkowym wnętrzu Centrum Nowych Technologii UW.

Read more

Najlepiej oceniony wniosek w konkursie Inkubator Innowacyjności 2.0

Wniosek przygotowany przez Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Świętokrzyska, UWRC sp. z o.o. (sp. celowa Uniwersytetu Warszawskiego) oraz NanoTechIP sp. z o.o. (sp. celowa Instytutu Fizyki PAN) zajął PIERWSZE miejsce listy rankingowej laureatów konkursu w ramach Programu Inkubator Innowacyjności 2.0.

Read more