tel. +48 22 55 40 730

„Just Start. Przedsiębiorczość studencka, czyli…” – raport IUW

Raport powstał po to, żeby dowiedzieć się więcej na temat przedsiębiorczości studenckiej w Polsce, promować dobre praktyki rozwijane na uczelniach oraz wspierać młode osoby na początku ich ścieżki zawodowej.

Raport powstał po to, żeby dowiedzieć się więcej na temat przedsiębiorczości studenckiej w Polsce, promować dobre praktyki rozwijane na uczelniach oraz wspierać młode osoby na początku ich ścieżki zawodowej. „Just Start. Przedsiębiorczość studencka, czyli…” został opracowany przez Ośrodek Ewaluacji na zlecenie Inkubatora UW. W publikacji znajdują się skrócone prezentacje oferty inkubatorów, które wzięły udział w badaniu. Oprócz Inkubatora UW są to jednostki działające w: Akademii Leona Koźmińskiego, Politechnice Warszawskiej, SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Szczecińskim.

W publikacji zostały uwzględnione opinie studentów zarówno korzystających z oferty uniwersyteckich inkubatorów, jak i studentów uczelni, na których nie działają tego typu jednostki.

Więcej informacji na temat raportu na stronie uw.edu.pl