tel. +48 22 55 40 730

IV Konkurs na prace dyplomowe – podsumownie zgłoszeń do Konkursu

15 listopada zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do IV Konkursu na prace dyplomowe o największym potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym. Liczba zgłoszeń jest rekordowa w stosunku do zgłoszeń w historii konkursu i wynosi 52 prace.

Po ocenie formalnej do dalszego procedowania zostało zakwalifikowanych 50 zgłoszeń. Następnym etapem jest ocena nadesłanych prac (według kryteriów zawartych w regulaminie), która powinna zakończyć się do 30 listopada 2019 r.

Zgłoszenia w liczbach

W 2019 roku zgłoszono łącznie 52 prace dyplomowe (wzrost +12 w stosunku do prac zgłoszonych w 2018 r.) w tym:

 • Prace doktorskie – 17 (+ 15),
 • Prace magisterskie – 18 (-1),
 • Prace licencjackie – 17 (-4).

Wśród zgłoszonych prac:

 • 4 są utajnione ze względu na toczące się procedury patentowe (0),
 • 6 jest anglojęzycznych (+1),
 • 3 prace zostały zgłoszone przez studentów zagranicznych (0).

Warto podkreślić, że zdecydowanie wzrosła liczba prac doktorskich przy minimalnym spadku magisterskich i nieco większym licencjackich. Nie mniej jednak ogólna liczba zgłoszonych prac wzrosła o 30% w stosunku do roku poprzedniego.

Zgłoszenia prac w podziale na Jednostki UW

W pierwszej trójce najliczniej reprezentowane są prace dyplomowe złożone przez absolwentów Wydziałów: Chemii – 19 (+11), Biologii – 14 (+10), a także Wydziału Fizyki – 10 (-4).

Prace z w/w wydziałów odpowiadają za 43 zgłoszenia, co jest liczbą o 3 zgłoszenia większą niż liczba wszystkich zgłoszeń w 2018 r.

Dopełnieniem do liczby wszystkich 52 zgłoszonych prac dyplomowych jest 9 prac, które otrzymaliśmy z następujących jednostek Uniwersytetu Warszawskiego (kolejność alfabetyczna):

 • Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii,
 • Wydział Geologii,
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
 • Wydział Nauk Ekonomicznych,
 • Wydział Pedagogiczny,
 • Wydział Psychologii.

Wszystkim autorom prac dyplomowych bardzo dziękujemy za rekordową liczbę zgłoszeń. O dalszych terminach i wynikach będziemy informowali w oddzielnych komunikatach. Zapraszamy do obserwowania strony UOTT UW.