tel. +48 22 55 40 730

I Konkurs na GRANT – w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, UWRC sp. z o.o. oraz Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej ogłaszają

I Konkurs na GRANT

Konkurs skierowany jest do badaczy i zespołów naukowych na realizację prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Maksymalna kwota dofinansowania:

60 000 PLN netto

Termin naboru wniosków:

do 21 grudnia 2021 r. godz. 10.00

Do zakończenia naboru wniosków pozostało:

Days Hours Minutes Seconds

Uczestnikami konkursu posiadającymi wyniki prac wdrożeniowych mogą być:

  • pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego (UW) lub Politechniki Świętokrzyskiej (PŚk) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
  • uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UW lub PŚk,
  • zespoły naukowo-badawcze, w których Kierownikiem zespołu jest pracownik naukowy/doktorant UW lub PŚk.

Dokumenty do pobrania


Regulamin uczestnictwa w I Konkursie na GRANT

Załączniki do Regulaminu:

1. Wniosek o uczestnictwo w Konkursie na GRANT;

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy;

3a. Obowiązek informacyjny RODO dla Uczestników Konkursu składających Wniosek w UOTT UW;

4a. Oświadczenie RODO dla Uczestników Konkursu składających Wniosek w UOTT UW;

5. Prezentacja multimedialna;

6a. Raport okresowy z realizacji prac przedwdrożeniowych (finansowo-merytoryczny) dla Uczestników Konkursu składających Wniosek w UOTT UW;

7. Raport końcowy z realizacji prac przedwdrożeniowych (merytoryczny).

Regulamin uczestnictwa w I Konkursie na GRANT

Załączniki do Regulaminu:

1. Wniosek o uczestnictwo w Konkursie na GRANT;

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy;

3b. Obowiązek informacyjny RODO dla Uczestników Konkursu składających Wniosek w OTT PŚk;

4b. Oświadczenie RODO dla Uczestników Konkursu składających Wniosek w OTT PŚk;

5. Prezentacja multimedialna;

6b. Raport okresowy z realizacji prac przedwdrożeniowych (finansowo-merytoryczny) dla Uczestników Konkursu składających Wniosek w OTT PŚk;

7. Raport końcowy z realizacji prac przedwdrożeniowych (merytoryczny).

Kontakt

Małgorzata Jakubiak


Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Justyna Bonar


Ośrodek Transferu Technologii
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA