tel. +48 22 55 40 730

I Konkurs na GRANT – w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, UWRC sp. z o.o. oraz Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej ogłaszają

I Konkurs na GRANT

Konkurs skierowany jest do badaczy i zespołów naukowych na realizację prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Maksymalna kwota dofinansowania:

60 000 PLN netto

 

Termin naboru wniosków:

do 21 grudnia 2021 r. godz. 10.00

Do zakończenia naboru wniosków pozostało:

Days
Hours
Minutes
Seconds

Uczestnikami konkursu posiadającymi wyniki prac wdrożeniowych mogą być:

  • pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego (UW) lub Politechniki Świętokrzyskiej (PŚk) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
  • uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UW lub PŚk,
  • zespoły naukowo-badawcze, w których Kierownikiem zespołu jest pracownik naukowy/doktorant UW lub PŚk.

Zaproszenie na cykl webinarów w ramach KLUBU INNOWACJI UW | AKADEMIA

Webinar 1: Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 — Zdobądź środki na dalsze prace badawczo-rozwojowe! Otwieramy „Konkurs na Grant”.
Gość specjalny: M. Jakubiak (Kierownik projektu Inkubator Innowacyjności 4.0)
Termin 1: 17.11.2020 godz. 15.00-16.00
Termin 2: 25.11.2020 godz. 15.00-16.00

Webinar rozpoczniemy krótkim podsumowaniem poprzedniego, zakończonego już, projektu (Inkubator Innowacyjności 2.0), a następnie przybliżymy nową edycję oraz przedstawimy warunki ogłaszanego konkursu na granty przedwdrożeniowe. Odpowiemy także na częste pytanie, czy warto składać wnioski na projekty z nauk humanistycznych i społecznych.

Webinar 2: Podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej
Gość specjalny: R. Olejnik (Kierownik Sekcji Własności Intelektualnej UOTT)
Termin: 18.11.2020 godz. 15.00-16.00

Webinar kierujemy do osób pragnących zaznajomić się z zagadnieniem własności intelektualnej (IP) oraz aktualnymi procedurami dotyczącymi jej ochrony na UW. Opowiemy czym jest IP, jakie są jej rodzaje, jak zadbać o ochronę IP i jaką w tym rolę pełni UOTT UW.

Webinar 3: Rezultaty twórcze — od wniosku projektowego po wdrożenie wyników badań w gospodarce
Goście specjalni: A. Zaręba (Biuro Obsługi Badań UW), K. Gulda (członek zarządu UWRC — spółki celowej UW).
Termin: 02.12.2020 godz. 15.00-16.00

Podczas webinaru udzielimy m.in. odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto przykładać wagę do wsparcia brokerów technologii (wiedzy) już od etapu pisania wniosków projektowych. Ponadto opowiemy również o modelach komercjalizacji wiedzy/technologii praktykowanych w UOTT (w tym o spółkach typu spin-off z udziałem UW).

Dokumenty do pobrania

Kontakt