tel. +48 22 55 40 730

FIRE i UOTT – razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Do połowy 2020 roku realizowaliśmy wspólnie z Fundacją Centrum Innowacji FIRE projekt „FIRE i UOTT razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”. Umowa na realizację projektu (RPMA.03.01.02-14-9608/17-00) została zawarta 11 września 2018 r. w Warszawie pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych i Fundacją Centrum Innowacji FIRE (liderem projektu).

Cel projektu

Naszym celem była poprawa warunków do rozwoju mazowieckich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a w szczególności przedsiębiorstw akademickich. Koncentrujemy się na wsparciu dla MŚP o potencjale technologicznym umożliwiającym wdrożenie innowacji technologicznych, we wczesnej fazie rozwoju.

Wartość całkowita projektu wyniosła 1 962 659,04 PLN, a wysokość dofinansowania – 1 570 127,23 PLN.

Bezpłatne usługi dla przedsiębiorców

Zadaniem UOTT UW było świadczenie bezpłatnych usług dla przedsiębiorców, szczególnie spin-offów. Efektem projektu było udzielenie pomocy 25 firmom oraz wsparcie w profesjonalizacji usług dwóch partnerów projektu. Usługi były dokumentowane zaświadczeniem o pomocy de minimis.

Grupa docelowa

Grupą docelową byli mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 24 miesiące od dnia rejestracji, zarejestrowani na Mazowszu. Przedsiębiorcy powinni byli mieć potencjał technologiczny i zakładać wdrożenie innowacji technicznych/technologicznych.

Ich działalność musiała się wpisywać w Inteligentne Specjalizacje na Mazowszu. http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicyFiles/id4003-inteligentne-specjalizacje-mazowsze.pdf

Zrealizowaliśmy dla przedsiębiorców bezpłatne usługi inkubacyjne i akceleracyjne z następujących grup:

  • usługi informacyjne,
  • szkoleniowe,
  • doradztwa ogólnego, specjalistycznego,
  • doradztwa finansowego,
  • doradztwa prawnego,
  • doradztwa technicznego.