tel. +48 22 55 40 730

FIRE i UOTT – razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej

Do połowy 2020 roku realizujemy wspólnie z Fundacją Centrum Innowacji FIRE projekt „FIRE i UOTT razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”. Umowa na realizację projektu (RPMA.03.01.02-14-9608/17-00) została zawarta 11 września 2018 r. w Warszawie pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych i Fundacją Centrum Innowacji FIRE (liderem projektu).

Do połowy 2020 roku realizujemy wspólnie z Fundacją Centrum Innowacji FIRE (obecnie FIRG) projekt „FIRE i UOTT razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”. Umowa na realizację projektu (RPMA.03.01.02-14-9608/17-00) została zawarta 11 września 2018 r. w Warszawie pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych i Fundacją Centrum Innowacji FIRE (liderem projektu). Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW jest partnerem projektu.

Cel projektu

Naszym celem jest poprawa warunków do rozwoju mazowieckich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a w szczególności przedsiębiorstw akademickich. Koncentrujemy się na wsparciu dla MŚP o potencjale technologicznym umożliwiającym wdrożenie innowacji technologicznych, we wczesnej fazie rozwoju.

Wartość całkowita projektu wynosi 1 962 659,04 PLN, a wysokość dofinansowania – 1 570 127,23 PLN.

Bezpłatne usługi dla przedsiębiorców

Zadaniem UOTT UW jest świadczenie bezpłatnych usług dla przedsiębiorców,szczególnie spin-offów. Efektem projektu będzie udzielenie pomocy 25 firmom oraz wsparcie w profesjonalizacji usług dwóch partnerów projektu. Usługi są dokumentowane zaświadczeniem o pomocy de minimis.

Grupa docelowa

Grupą docelową są mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 24 miesiące od dnia rejestracji, zarejestrowani na Mazowszu. Przedsiębiorcy powinni mieć potencjał technologiczny i zakładać wdrożenie innowacji technicznych/technologicznych.

Ich działalność musi się wpisywać w Inteligentne Specjalizacje na Mazowszu. http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicyFiles/id4003-inteligentne-specjalizacje-mazowsze.pdf

Realizujemy dla przedsiębiorców bezpłatne usługi inkubacyjne i akceleracyjne z następujących grup:

 • usługi informacyjne,
 • szkoleniowe,
 • doradztwa ogólnego, specjalistycznego,
 • doradztwa finansowego,
 • doradztwa prawnego,
 • doradztwa technicznego.

Usługi są realizowane zgodnie z potrzebami przedsiębiorcy, wg procedury:

 1. Zapraszamy do kontaktu z nami pod tel. tel. 22 55 40 729 lub na adres e-mail:
 2. Wspólnie określamy zakres usług z katalogu.
 3. Wyceniamy usługi, a przedsiębiorca przedstawia dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 4. Zawieramy umowę na świadczenie usług.
 5. Dokonujemy konkurencyjnego wyboru wykonawcy/wykonawców.
 6. Realizujemy usługę/usługi.
 7. Odbieramy prace od wykonawców i badamy poziom satysfakcji z usług.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym projekcie skontaktuj się z:

Dorota Bienias

Kierownik projektu „FIRE i UOTT – razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”

tel. (+48 22) 55 40 730
e-mail: 


Projekt „FIRE i UOTT – razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020