tel. +48 22 55 40 730

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

XIII SZKOŁA LETNIA INNOWACJI – edycja online

3 września @ 08:00 - 4 września @ 17:00

Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu niepewnej przyszłości 3 -4 września 2020 r.

Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce wspólnie z Katedrą Ekonomii Politycznej Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrą Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zapraszają studentów, doktorantów, pracowników, przedstawicieli ośrodków innowacji i firm do udziału w XIII Szkole Letniej Innowacji on-line.

Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją iprzedsiębiorczością), administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii).

Zagadnienie przewodnie Letniej Szkoły Innowacji to „Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu niepewnej przyszłości” – w szczególności obszary problemowe:

Konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

 • Konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Zdolność innowacyjna przedsiębiorstw•Bariery i stymulanty rozwoju innowacji
 • Start-ups, spin-offs, spin-outs•Industry 4.0
 • Komercjalizacja wiedzy i technologii
 • Współpraca MSP z ośrodkami naukowo-badawczymi

Polityka innowacyjna oraz wsparcie publiczne i prywatne dla zwiększenia innowacyjności MSP

 • Krajowa i regionalna polityka innowacyjna
 • Wsparcie publiczne dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Zarządzanie procesami innowacyjnymi w regionie
 • Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw w polityce regionalnej
 • Rola jednostek naukowych w ekosystemie innowacji
 • Rola ośrodków przedsiębiorczości i innowacji we wsparciu innowacyjności przedsiębiorstw

Przedsiębiorczość

 • Teorie i modele przedsiębiorczości
 • Kompetencje przyszłości, przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność
 • Intencje i orientacja przedsiębiorcza firm i osób
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Innowacje społeczne

Informacje organizacyjne:

 1. do 25.08.2020r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (rejestracja on-line)
 2. do 25.08.2020r. – wnoszenie opłaty konferencyjnej

Opłata za uczestnictwo:

Wariant 1.

Uczestnictwo (przedstawienie prezentacji w formie online, webinaria, dyskusja) –100,00 zł(uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w konferencji).

Wariant 2.

Uczestnictwo z publikacją artykułu 20 pkt (przedstawienie prezentacji w formie online, webinaria, dyskusja oraz publikacja artykułu naukowego) –600,00 zł (uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w konferencji, recenzowaną monografię naukową, 20 pkt za artykuł) Warunkiem opublikowania artykułu jest wniesienie opłaty oraz uzyskanie pozytywnych recenzji w czasopiśmie naukowym. W przypadku braku pozytywnej opinii recenzentów, uczestnik dostanie zwrot 450,00zł.

 • do 30.09.2020 – nadsyłanie artykułów w języku polskim (Wariant II) – wytyczne do artykułów zostaną przesłane po dokonaniu rejestracji i opłaty na wskazane adresy e-mailowe.
 • do 30.11.2020 – recenzje
 • pierwszy kwartał 2021 – wydanie publikacji

Szczegóły

Start:
3 września @ 08:00
Koniec:
4 września @ 17:00

Miejsce

on-line

Organizator

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
Email:
Strona internetowa:
www.sooipp.org.p