tel. +48 22 55 40 730

Automatyczna ocena ścięgna Achillesa w obrazowaniu medycznym

Urazy ścięgna Achillesa należą do najczęstszych urazów ortopedycznych. Diagnostyka oparta o obrazowanie medyczne pozwala monitorować proces gojenia tkanek oraz formułować skuteczne zalecenia, co do rehabilitacji. Niemniej jednak, obciążenie radiologów zwiększa się i możliwości dokładnej diagnostyki obrazowej maleją. Dodatkowo proces oceny radiologa jest subiektywny.

Zespół naukowy z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW) opracował automatyczną, usystematyzowaną metodę ilościowej oceny ścięgna w badaniach obrazowych.

Metoda bazuje na algorytmach sztucznej inteligencji. Na wejściu algorytm otrzymuje badanie MR, a na wyjściu generowany jest raport zawierający 6 parametrów ocenianych w skali 1-7. Akwizycja danych trwa 5 min., a raport wymaga jedynie intuicyjnej weryfikacji przez radiologa. Metoda spotkała się z dużym zainteresowaniem komercyjnym i aby podnieść jej wartość, naukowcy uzyskali środki z UOTT UW w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 na badania związane z wieloośrodkową walidacją i ekspertyzy dot. certyfikacji i legislacji.

Planowane zakończenie badań: grudzień 2019 r.