tel. +48 22 55 40 730

Anna Eliza Sierpińska

SPECJALISTA DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Biuro ds. Patentów

tel. (22) 55 40 734, pok. 1.120
e-mail: asierpinska @uott.uw.edu.pl


Od początku ścieżki zawodowej związana z Uniwersytetem Warszawskim. Specjalista ds. własności intelektualnej oraz wyspecjalizowany geolog-tektonik. Doświadczona w popularyzowaniu nauki, rozwijaniu potencjału współpracy nauki z gospodarką, rozwijaniu przedsiębiorczości akademickiej. Przez wiele lat realizowała projekty dofinansowywane z programów Unii Europejskiej: przygotowywała i zarządzała projektami i zespołami projektowymi oraz rozliczała finanse publiczne pochodzące z funduszy strukturalnych.

Dotychczas koordynator projektów dofinansowanych z funduszy europejskich. Od maja 2016 roku dołączyła do zespołu Biura ds. patentów. Wspiera zespół w zakresie przygotowywania wniosków patentowych jak i pomaga pracownikom naukowym UW przy pokonywaniu ścieżek procedur administracyjno-formalnych związanych z ochroną i zarządzaniem własnością intelektualną. Współpracuje z pozostałymi jednostkami UW w celu zwiększenia świadomości kadry naukowej w zakresie możliwości komercjalizacji wyników badań przeprowadzanych na uczelni.

„Weteranka” UOTT zaangażowana w realizację projektów od 2004 roku. Kierownik z sukcesem zakończonych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych: „Aktywny Student” Działanie 2.5 ZPORR, „Staż dla Innowacji” Działanie 2.6 ZPORR oraz zrealizowanego przez Konsorcjum „Inwestycja w naukę, inwestycją w przyszłość – wspólna sprawa ośrodków naukowych z Krakowa, Olsztyna i Warszawy”; (NOBEL) Działanie 4.2 POKL, współpracownik IRC a następnie Ośrodka Przekazu Innowacji Polska Północno-Wschodnia – NEPIRC.

Absolwentka Podyplomowego Studium Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadziła projekty finansowane ze środków publicznych we współpracy m.in. z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim.