tel. +48 22 55 40 730

2 Konkurs na GRANT

UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

(LIDER PROJEKTU)

UWRC sp. z o.o.

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

NANO TECH IP sp. z o. o.

realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłasza:

  1. KONKURS NA GRANT NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

  2. KONKURS NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA SPIN-OFF

 

Kwota dofinansowania:

  • do 40 tysięcy złotych netto na prace przedwdrożeniowe,
  • do 20 tysięcy złotych netto na utworzenie spółki spin-off,
  • do 60 tysięcy złotych netto w przypadku udziału w obu konkursach.

(szczegóły w regulaminie)

 

Termin naboru wniosków

do 6 grudnia do godziny 15.00  (prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: ).

 

Termin prezentacji wnioskodawców przed Komitetem Inwestycyjnym

15 grudnia w siedzibie UOTT

 

Uczestnicy Konkursu

Pracownicy Uniwersytetu, Politechniki i Instytutu (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu, Politechniki lub Instytutu (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania). Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Uniwersytet, Politechnikę lub Instytut, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

 

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin konkursu na grant
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


W sprawie konsultacji indywidualnych (po wcześniejszym umówieniu terminu) oraz szczegółowe informacje o konkursie udziela Kierownik Projektu Inkubator Innowacyjności + Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska ().